รู้ก่อนใช้ กฎหมายรถป้ายแดง 3 ข้อที่เข้มงวดมากที่สุด มีอะไรบ้าง

กฎหมายรถป้ายแดง การใช้งานรถยนต์ป้ายแดง นอกจากที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุและทำประกันเพื่อความสบายใจแล้ว คุณก็จะต้องทำความเข้าใจ กฎหมายรถป้ายแดง ที่บัญญัติไว้สำหรับการใช้รถป้ายแดงด้วย เพื่อให้สามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างไร้กังวล ไม่ผิดกฎหมายนั่นเอง กฎหมายที่คุณควรทราบเกี่ยวกับป้ายแดงจะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ ป้ายแดงใช้ได้เพียง 30 วัน หากคุณมีรถยนต์ใหม่ที่ทะเบียนเป็นแบบป้ายแดง ควรจะต้องทราบก่อนที่จะใช้งาน ว่าการใช้รถยนต์ป้ายแดงนั้นมีกำหนดไว้ว่าห้ามใช้เกิน 30 วัน หรือไม่เกิน 1 เดือนเท่านั้น หากคุณฝ่าฝืนหรือใช้รถหลังจากเกินกำหนดแล้ว จะถูกปรับเป็นเงินประมาณหนึ่งหมื่นบาท เพราะถือว่ามีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี หากต้องการที่จะใช้งานรถยนต์ต่อ คุณจะต้องดำเนินการเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นสีขาวก่อน จึงจะสามารถใช้งานเหมือนกับรถยนต์อื่น ๆ ได้ ไม่ควรขับรถป้ายแดงตอนกลางคืน การขับรถป้ายแดงนั้น คุณจะต้องคำนึงถึงเวลาในการใช้งานด้วย โดยเวลาที่รถยนต์ใหม่สามารถใช้งานได้ ก็คือเวลาช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็น กฎหมายรถป้ายแดงได้กำหนดไว้อีกด้วย ว่าไม่สามารถที่จะใช้หลังจากพระอาทิตย์ตกดินได้ ซึ่งสาเหตุที่ไม่ให้ใช้งานรถยนต์ป้ายแดงหลังจากที่พระอาทิตย์ ก็เพราะว่าป้ายสีแดงและตัวอักษรสีดำนั้นเป็นสีทึบหรือสีที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อขับขี่ในเวลากลางคืน อาจส่งผลกระทบให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นั่นเอง ใช้รถป้ายแดงวิ่งข้ามเขตไม่ได้ การใช้งานรถยนต์ป้ายแดงนั้นมีข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การวิ่งข้ามเขตนั่นเอง รถประเภทนี้จะสามารถขับขี่ได้ในเฉพาะในเขตหรือพื้นที่ที่คุณซื้อรถยนต์เท่านั้น ไม่สามารถที่จะขับรถเข้าไปยังเขตอื่นหรือจังหวัดอื่นได้ หากทำเช่นนั้นจะถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย และจะต้องเสียค่าปรับอีกด้วย หากจำเป็นจะต้องใช้งานในระหว่างเขตอื่น ๆ คุณจะทำเรื่องกับกรมขนส่งในบริเวณใกล้เคียงก่อน จึงจะสามารถนำรถยนต์ป้ายแดงเดินทางไปบริเวณอื่นได้ การขับขี่รถยนต์ป้ายแดงนั้นมี กฎหมายรถป้ายแดง เป็นกฎหมายจราจรบังคับไว้เพื่อให้การจราจรมีความสะดวกและปลอดภัย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ […]

การโอนลอย คืออะไร ต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง ผู้ดำเนินการต้องทราบ

การโอนลอย การโอนกรรมสิทธิ์หรือโอนรถนั้นจะต้องมีการยื่นเอกสารที่กรมขนส่งทางบก และจะต้องผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าของรถใหม่สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เจ้าของรถนั้นจะต้องได้รับเอกสารที่ทางงานทะเบียนออกให้ แต่นอกจากจะใช้วิธีดังนี้แล้ว ยังมีวิธีอื่น ๆ ที่สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน คือ การโอนลอย นั่นเอง แต่จะทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง เรามีข้อมูลที่น่ารู้มาฝาก ดังนี้ โอนรถลอย คืออะไร การโอนลอยรถยนต์ คือ การที่ผู้ขายหรือเป็นเจ้าของรถเก่านั้นได้จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้สำหรับโอนรถทั้งหมด แต่ไม่ได้ไปดำเนินการที่กรมขนส่งทางบกนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีปัญหาได้ หากว่ารถยนต์ดังกล่าวใช้งานแล้วเกิดความเสียหาย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ผู้ที่ขายรถยนต์ส่วนบุคคลคันนั้นจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหาย เนื่องจากรถนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนเจ้าของอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเอง การโอนลอยรถ ใช้เอกสารอะไรบ้าง คู่มือการจดทะเบียนรถ สำหรับคู่มือในการจดทะเบียนรถนั้น ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการการโอนรถเช่นเดียวกัน ซึ่งภายในคู่มือการจดทะเบียนรถนั้นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ผู้ขายหรือผู้ที่โอนรถ ผู้ที่ซื้อหรือผู้ที่ได้รับรถ เป็นเจ้าของใหม่ ซึ่งเล่มคู่มือนี้มีความสำคัญมาก ผู้ที่ครอบครองรถยนต์จะต้องมีทุกคน อีกทั้งยังสามารถใช้ประกอบในการทำไฟแนนซ์หรือกู้รถได้อีกด้วย และหากทำหายก็จะต้องดำเนินเรื่องทำใหม่ ส่งผลให้ใช้รถใช้ถนนได้ยากยิ่งขึ้นด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่โอนรถ เป็นเอกสารที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากใช้เป็นหลักฐานได้ว่ามีการซื้อ – ขาย หรือโอนรถจริง ผู้ที่โอนรถนั้นมีอยู่จริง ซึ่งในการโอนรถลอย ผู้โอนจะต้องเตรียมเอกสารทั้งหมด […]

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ทำอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เรามีคำตอบ

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า การต่ออายุใบขับขี่มีหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า คือ แบบ 2 ปีเป็น 5 ปี และ 5 ปีเป็น 5 ปี ผู้ที่ขับรถยนต์จะต้องดำเนินการก่อนวันหมดอายุ เพื่อให้คุณสามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างราบรื่น ไร้ปัญหาในการจราจรนั่นเอง แต่ในบางครั้งเราก็อาจหลงลืมที่จะต่ออายุใบขับขี่ ทำให้ล่าช้ามากขึ้นและต้องเสียค่าปรับอีกด้วย คุณอาจจะต้อง “ต่อล่วงหน้า” นั่นเอง ข้อดีของการต่อล่วงหน้า ข้อดีของการ ต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้า นั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันปัญหาในการจราจรได้ ไม่ถูกปรับเมื่อต่ออายุใบขับขี่ล่าช้ากว่ากำหนด หรือการถูกยึดใบขับขี่ แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับการขับขี่รถของคุณไม่น้อย นอกจากนี้ก็ยังมีข้อดีในด้านที่ป้องกันการลืมต่ออายุเมื่อครบกำหนดอีกด้วย สำหรับการต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง และจะต้องใช้เอกสารอะไรในการดำเนินการ เราได้แบ่งไว้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า 2 ปี เป็น 5 ปี การต่ออายุใบขับขี่สำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่แบบชั่วคราว หรือ 2 ปี เป็น 5 ปี นั้น สามารถทำล่วงหน้าได้ โดยทางกฎหมายนั้นมีการกำหนดไว้ว่าสามารถทำใบขับขี่ได้ล่วงหน้า ในระยะเวลาล่วงหน้าไม่เกิน 2 […]

ต่อภาษีรถยนต์ คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร ผู้ใช้รถยนต์ทุกคนควรทราบ

ต่อภาษีรถยนต์ การจ่ายค่าธรรมเนียมในการ ต่อภาษีรถยนต์ หรือป้ายทะเบียนรถยนต์ เป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นเจ้าของรถ หรือผู้ที่ถือเล่นทะเบียนและพรบ. นั่นเอง แน่นอนว่าเมื่อมีการคิดค่าธรรมเนียม เราจึงขอแนะนำวิธีการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ที่คุณเองก็สามารถคิดด้วยตนเองได้ด้วยเช่นกัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องหารคำนวณเงินที่ต้องจ่ายล่วงหน้า หรือมือใหม่ที่ต้องดำเนินการครั้งแรกดังนี้ ประเภทของป้ายทะเบียน การคิดค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการใช้รถยนต์จาก “ประเภทของป้ายทะเบียน” นั้นมีวิธีในการคำนวณแตกต่างกันไป โดยมีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้ ทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือดำ รถยนต์ที่มีทะเบียนพื้นขาวและตัวหนังสือสีดำ เป็นรถยนต์ที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนน จะต้องเป็นรถที่ไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถเก๋ง รถจักรยานยนต์ เป็นต้น วิธีการคิดภาษีสำหรับรถประเภททั่วไปนี้ จะคิดเป็นจำนวนซีซีของรถ ดังนั้น คุณจะต้องทราบซีซีของรถและอัตราคำนวณก่อน จึงจะทราบค่าใช้จ่ายในการต่อภาษีรถยนต์ทั้งหมดได้ ทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือเขียว สำหรับทะเบียนที่มีตัวหนังสือสีเขียว เป็นการจัดประเภทของรถยนต์บุคคลบรรทุกส่วนที่มี 7 ที่นั่ง ก็คือ รถยนต์ประเภทกระบะ รถสองแถว เป็นต้น ซึ่งวิธีการคิดเงินสำหรับการ ต่อภาษีรถ จะคิดจากน้ำหนักของรถ เช่น รถน้ำหนักประมาณ 501 – 750 กิโลกรัม เสียเงินภาษีทั้งหมด 450 […]

เอเชียประกันภัย ช่องทางการเช็คอู่ในเครือและการเคลมประกัน

ประวัติความเป็นมาของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการรับประกันภัยมากว่า 70ปี

เทเวศประกันภัย ข้อมูลกลุ่มทุนและผู้ถือหุ้นบริษัท เพื่อความมั่นคงในการรับประกันภัย

แนะนำข้อดีของบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) Deves Insurance ที่จะทำให้ความคุ้มครองของคุณคุ้มค่า

ธนชาตประกันภัย ดีไหม ธุรกิจการเงินที่มีอัตราเติบโตด้านบริการประกันรถยนต์

แนะนำบริษัท ธนชาตประกันภัย (Thanachart Insurance) บริษัทประกันภัยน้องใหม่ ที่เติบโตมาจากธนาคาร ธุรกิจการเงิน ดูสิว่าจะมาแรงขนาดไหนกันแน่

เลือก ประกันวินาศภัย กับบริษัทไหนดี เช็คก่อนทำอย่างมั่นใจ

แนะนำความหมาย ประกันวินาศภัย คืออะไร ก่อนทำประกันภัย ต้องศึกษาว่าบริษัทประกันภัยที่ไหนดี เพื่อความมั่นใจและความคุ้มค่า ราคาถูกๆ

ไขข้อสงสัย รถเป็นสนิมเคลมได้ไหม เมื่อเลือกทำประกันชั้น 1

กรณี รถเป็นสนิมเคลมได้ไหม หากจอดรถไว้นอกบ้าน จอดตากแดดตากฝน ประกันจะรับผิดชอบหรือไม่ หรือต้องนำไปซ่อมเองจ่ายเอง

ประกันรถหาย อยู่ในความคุ้มครองของประกันประเภทใดบ้าง

แนะนำความคุ้มครอง ประกันรถหาย ต้องทำประกันรถยนต์ประเภทใด ถึงจะได้รับความคุ้มครอง และคุ้มไหมหากเราซื้อแยกกับแพ็คเกจประกันธรรมดา

1 2 3 8