เมาแล้วขับ ประกัน ไม่คุ้มครองนะรู้ยัง ? อยากจะ Friday night ต้องระวัง

เมาแล้วขับประกันเคลมให้ไหม เมาแล้วขับประกันคุ้มครองให้หรือไม่ วันนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประกันรถกันดีกว่า สะดวก อ่านง่าย ได้ความรู้