เทเวศประกันภัย ข้อมูลกลุ่มทุนและผู้ถือหุ้นบริษัท เพื่อความมั่นคงในการรับประกันภัย

เทเวศประกันภัย
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดีไหม สำหรับผู้สนใจทำประกันเทเวศ

เทเวศประกันภัย

การหาข้อมูลเจ้าของทุนของ เทเวศประกันภัย ช่วยให้เราเข้าถึงแนวทางการบริหารได้ เพราะในด้านธุรกิจบริการหากเราค้นหาข้อมูลของกลุ่มทุนผู้ถือหุ้น รวมทั้งกลุ่มผู้บริหาร นอกจากจะทำให้เราทราบว่าใครเป็นผู้บริหาร และเป็นเจ้าของเงินทุนที่มีอำนาจในการตัดสินใจในบริษัท

ซึ่งในส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญในการตัดสินใจใช้บริการอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ตาม เพราะมีผลโดยตรงต่อนโยบายบริษัทและการดำเนินธุรกิจ ว่าจะเน้นดูแลกลุ่มลูกค้าไปในทิศทางไหน โดยบางองค์กรมีการจัดลำดับธุรกิจให้เล็กลงเพื่อความรวดเร็วและมีอำนาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ทันที

ส่งผลทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องรอข้อมูลนาน ในวันนี้เราจึงขอนำเสนอข้อมูลของกลุ่มทุนและกลุ่มผู้ถือหุ้นบริษัทเทเวศเพื่อเป็นรายละเอียดเสริมการพิจารณาสำหรับท่านที่สนใจทำประกันรถยนต์

เทเวศประกันภัยดีไหม

บริษัทเทเวศประกันภัย ที่เป็นบริษัทที่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นและกลุ่มทุนเป็นคนไทย โดยเป็นหน่วยงานของภาครัฐ สังกัดภายใต้ความดูแลของกระทรวงการคลัง โดยจุดเริ่มของการก่อตั้งบริษัทเกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดตั้งบริษัทประกันภัยดูแลโดยหน่วยงานของรัฐ

เนื่องจากในขณะนั้นหน่วยงานของรัฐ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในแต่ละปีในการทำประกันที่มีงบประมาณสูง ทำให้สูญเสียเงินภาษีในส่วนนี้ไปโดยใช่เหตุ แต่ถ้าบริษัทประกันถูกจัดตั้งและบริหารจัดการโดยหน่วยงานภาครัฐเอง จะทำให้เงินในส่วนนี้ไม่สูญเปล่าไปไหน จึงได้ทำการจัดตั้งบริษัทขึ้นในปีพ.ศ 2490

โดยเป็นการบริหารงานเสมือนส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีนโยบายการบริหารธุรกิจภายใต้หลักการที่ว่า คุ้มภัยด้วยหลักฐานบริการด้วยไมตรี และขยายธุรกิจเรื่อยมาจนสามารถครอบคลุมบริการ โดยหนึ่งในประกันที่ทางบริษัทมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ จนมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นคือการบริการประกันภัยรถยนต์

ด้วยจุดเด่นของทางเทเวศประกันภัย คือ ข้อมูลบริษัทอู่ในเครือ สามารถส่งรายละเอียดขอเคลมประกันได้ทั้งคู่ในห้าง อู่ซ่อมรถทั่วไป มีการบันทึกข้อมูลชื่อ สถานที่ให้บริการไว้ในระบบเว็บไซต์ จึงสะดวกต่อการค้นหาช่วยให้ผู้ใช้บริการที่เลือกทำประกันภัยรถยนต์กับทางเทเวศ ประหยัดเวลาในการเช็คข้อมูลฐาน

เพราะข้อมูลในส่วนนี้ยังช่วยให้ผู้สนใจทำประกันนำมาตัดสินใจเลือกใช้บริการ เพราะข้อมูลของอู่ที่รองรับบริษัทในเครือเป็นอีกหนึ่งตัวตัดสินใจว่าทางบริษัทมีให้บริการครอบคลุมหรือไม่ โดยทางบริษัทเทเวศมีการให้รายละเอียดลึก จนสามารถเช็คได้ว่าอำเภอในบริเวณนั้นมีอู่ในเครือของเทเวศให้บริการหรือไม่ คืออีกหนึ่งบริษัทที่ให้ความสำคัญในส่วนนี้ สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ทำประกัน

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การที่บริษัทเทเวศประกันภัย ถือหุ้นโดยกลุ่มทุนของทางรัฐบาล และดูแลภายใต้การบริหารจัดการของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ทำประกัน เพราะถ้าพูดถึงความมั่นคงแล้ว ถือว่ามีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์

โดยไม่ต้องกังวลถึงการควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น ซึ่งอาจมีผลต่อการบริการภายหลัง เนื่องจากเคยมีกรณีศึกษาในการทำประกันรถยนต์กับบริษัทแห่งหนึ่ง แต่ปรากฏว่าในไม่กี่ปีต่อมา ทางบริษัทมีการควบรวมกิจการ จึงส่งผลต่อการติดต่อประสานงานและการใช้บริการ สร้างความยุ่งยากให้กับผู้ทำประกัน เพราะฉะนั้นหากใครต้องการบริษัทประกันที่ดูแลโดยหน่วยงานของภาครัฐ และมีประสบการณ์ในธุรกิจนี้ แนะนำบริษัทแห่งนี้เป็นอีกแห่งที่สามารถไว้วางใจได้