ธนชาตประกันภัย ดีไหม ธุรกิจการเงินที่มีอัตราเติบโตด้านบริการประกันรถยนต์

ธนชาตประกันภัย
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) น้องใหม่แล้วไง มาแรงเหมือนกัน

ธนชาตประกันภัย

ธนาคารธนชาต ได้เปิดให้บริการในประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ 2545 ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของทางธนาคารมีการปรับตัวแบบก้าวกระโดด โดยจะเห็นได้ว่าบริการในเครือของทางธนชาต มีกลุ่มทุนที่ครอบคลุมบริการไปทุกส่วน ทั้งด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ด้านธนาคารในการบริการสินเชื่อ รวมทั้ง ธนชาตประกันภัย ธุรกิจด้านการประกันภัยที่ตอนนี้ได้รับความสนใจจากผู้สนใจทำประกัน และมีอัตราผู้ใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่มีบริการครบวงจร

ธนาคารธนชาต ไม่ได้เป็นที่รู้จักเพียงแค่ธนาคารพาณิชย์ธรรมดา แต่เป็นกลุ่มธุรกิจที่บริการครบวงจร และมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เราจึงเห็นบริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆในทุกปี

โดยขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีผู้บริหารที่มีความเก่งกาจ มีความเป็นมืออาชีพ สามารถพัฒนาองค์กรแห่งนี้ให้ก้าวหน้าจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งหนึ่งในกลุ่มธุรกิจบริการของทางธนชาตที่มีอัตราเติบโตคือบริการประกันวินาศภัย โดยในส่วนนี้มีให้เลือกครบ รวมทั้งการบริการประกันรถยนต์ที่กลุ่มผู้ใช้บริการเริ่มเลือกธนชาตเป็นผู้ดูแล

ธนชาตประกันภัยดีไหม

จุดเด่นของการทำประกันภัยรถยนต์กับธนาคารธนชาต สำหรับเหตุผลที่บ่งบอกได้อย่างดีถึงความสำเร็จ คือ มีการแยกบริษัทอย่างชัดเจน โดยไม่บริหารภายใต้กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เห็นได้จากการจดทะเบียน บริษัท หลักทรัพย์ธนชาตประกันภัย จำกัด(มหาชน) เพื่อแยกความดูแลและง่ายต่อการบริหารธุรกิจ

ทั้งด้านการให้นโยบายและการพัฒนาธุรกิจ สามารถตัดสินใจได้ทันที ทำให้โครงสร้างหน่วยงานเป็นไปตามกลุ่มธุรกิจบริการ โดยจุดนี้เอง เป็นจุดที่ทำให้ธนชาตประกันภัย เติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะการลดขนาดการบริหารธุรกิจ ให้อยู่ในหน่วยงานเดียว สามารถกำหนดทิศทางนโยบายได้ชัด

โดยไม่ต้องคำนึงถึงกลุ่มบริการในส่วนอื่น เช่น ไม่ต้องกังวลเรื่องยอดเติบโตของเงินฝากที่ลูกค้ามาใช้บริการกับทางธนาคาร เนื่องจากมีการแยกบริหารอย่างชัดเจน จึงทำให้การตัดสินใจไม่ก้าวก่ายกัน ธุรกิจจึงปรับตัวได้รวดเร็ว เห็นได้จากการขยายกิจการไปในส่วนอื่น เช่น กลุ่มลิสซิ่งกลุ่มสินเชื่อธุรกิจ กลุ่มหลักทรัพย์ กลุ่มกองทุน

ธนชาตประกันภัย เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยไม่ได้ดำเนินธุรกิจด้านธนาคารพาณิชย์อย่างเดียว แต่ยังมีการบริการที่แตกลายการบริหารในส่วนของการเงินได้ครอบคลุมครบวงจร พร้อมทั้งยังแบ่งการบริหารธุรกิจออกอย่างชัดเจน ทำให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และการกำหนดนโยบายเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เราจึงได้เห็นว่าทางบริษัทประสบความสำเร็จในกลุ่มบริการ สามารถสร้างความมั่นใจจนเข้าไปอยู่ในใจของกลุ่มผู้ใช้บริการได้ไม่ยาก