ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ทำอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เรามีคำตอบ

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า
ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

การต่ออายุใบขับขี่มีหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการต่อใบขับขี่ล่วงหน้า คือ แบบ 2 ปีเป็น 5 ปี และ 5 ปีเป็น 5 ปี ผู้ที่ขับรถยนต์จะต้องดำเนินการก่อนวันหมดอายุ เพื่อให้คุณสามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างราบรื่น ไร้ปัญหาในการจราจรนั่นเอง แต่ในบางครั้งเราก็อาจหลงลืมที่จะต่ออายุใบขับขี่ ทำให้ล่าช้ามากขึ้นและต้องเสียค่าปรับอีกด้วย คุณอาจจะต้อง “ต่อล่วงหน้า” นั่นเอง

ข้อดีของการต่อล่วงหน้า

ข้อดีของการ ต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้า นั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันปัญหาในการจราจรได้ ไม่ถูกปรับเมื่อต่ออายุใบขับขี่ล่าช้ากว่ากำหนด หรือการถูกยึดใบขับขี่ แน่นอนว่าส่งผลกระทบกับการขับขี่รถของคุณไม่น้อย

นอกจากนี้ก็ยังมีข้อดีในด้านที่ป้องกันการลืมต่ออายุเมื่อครบกำหนดอีกด้วย สำหรับการต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง และจะต้องใช้เอกสารอะไรในการดำเนินการ เราได้แบ่งไว้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า 2 ปี เป็น 5 ปี

การต่ออายุใบขับขี่สำหรับผู้ที่ทำใบขับขี่แบบชั่วคราว หรือ 2 ปี เป็น 5 ปี นั้น สามารถทำล่วงหน้าได้ โดยทางกฎหมายนั้นมีการกำหนดไว้ว่าสามารถทำใบขับขี่ได้ล่วงหน้า ในระยะเวลาล่วงหน้าไม่เกิน 2 เดือน หรือ 60 วัน

โดยคุณควรจะเตรียมทักษะที่จำเป็นและเอกสารต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ไว้ ไม่เกิน 1 เดือนก่อนทำเรื่องด้วย การทำใบขับขี่จะสิ้นสุดลงภายในวันเดียว คุณจึงควรหาวันที่มีเวลาว่างเต็มวันเพื่อดำเนินการทำใบขับขี่ใบใหม่ที่กรมขนส่งทางบกนั่นเอง

ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า 5 ปี เป็น 5 ปี

สำหรับการต่ออายุใบขับขี่แบบล่วงหน้า สำหรับใบขับขี่แบบปกติ หรือใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี ก็จะมีการเตรียมตัวคล้ายกับการต่ออายุใบขับขี่แบบชั่วคราว เพราะจะต้องใช้ทักษะและความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายทางจราจร ความพร้อมของร่างกายในการขับรถ ความสัมพันธ์ของมือ เท้าและสายตา เป็นต้น

ส่วนระยะเวลาที่สามารถทำใบขับขี่แบบล่วงหน้าได้ ก็คือ ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือนนั่นเอง แต่การต่ออายุใบขับขี่แบบ 5 ปี นั้นจะต้องมีการอบรมอย่างน้อย 1 ชั่วโมงด้วย จึงจะเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดได้

การทำเรื่องต่อใบขับขี่ล่วงหน้า นั้นสามารถทำได้ อีกทั้งยังช่วยสำหรับผู้ที่กังวลว่าจะเกิดปัญหา หากว่าไม่ได้ต่อในเวลาที่กำหนดด้วย ช่วยให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่มีใบขับขี่ โดยคุณควรสังเกตที่ใบขับขี่ของคุณด้วยว่า ระยะเวลาในการเปิดให้ต่อล่วงหน้านั้นเป็นเมื่อไร และสิ้นสุดลงเมื่อไร เพื่อให้สามารถทำเรื่องได้ภายในเวลาที่กำหนด หมดปัญหาในเรื่องการต่ออายุนั่นเอง เพียงเท่านี้คุณก็สามารถดำเนินการต่อใบขับขี่ได้อย่างมั่นใจ หมดข้อสงสัยอีกต่อไปแล้ว