ต่อภาษีรถยนต์ คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร ผู้ใช้รถยนต์ทุกคนควรทราบ

ต่อภาษีรถยนต์
ต่อภาษีรถยนต์ ใช้เงินกี่บาท เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

ต่อภาษีรถยนต์

การจ่ายค่าธรรมเนียมในการ ต่อภาษีรถยนต์ หรือป้ายทะเบียนรถยนต์ เป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นเจ้าของรถ หรือผู้ที่ถือเล่นทะเบียนและพรบ. นั่นเอง แน่นอนว่าเมื่อมีการคิดค่าธรรมเนียม เราจึงขอแนะนำวิธีการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ที่คุณเองก็สามารถคิดด้วยตนเองได้ด้วยเช่นกัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องหารคำนวณเงินที่ต้องจ่ายล่วงหน้า หรือมือใหม่ที่ต้องดำเนินการครั้งแรกดังนี้

ประเภทของป้ายทะเบียน

การคิดค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการใช้รถยนต์จาก “ประเภทของป้ายทะเบียน” นั้นมีวิธีในการคำนวณแตกต่างกันไป โดยมีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้

ทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือดำ

รถยนต์ที่มีทะเบียนพื้นขาวและตัวหนังสือสีดำ เป็นรถยนต์ที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนน จะต้องเป็นรถที่ไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถเก๋ง รถจักรยานยนต์ เป็นต้น วิธีการคิดภาษีสำหรับรถประเภททั่วไปนี้ จะคิดเป็นจำนวนซีซีของรถ ดังนั้น คุณจะต้องทราบซีซีของรถและอัตราคำนวณก่อน จึงจะทราบค่าใช้จ่ายในการต่อภาษีรถยนต์ทั้งหมดได้

ทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือเขียว

สำหรับทะเบียนที่มีตัวหนังสือสีเขียว เป็นการจัดประเภทของรถยนต์บุคคลบรรทุกส่วนที่มี 7 ที่นั่ง ก็คือ รถยนต์ประเภทกระบะ รถสองแถว เป็นต้น ซึ่งวิธีการคิดเงินสำหรับการ ต่อภาษีรถ จะคิดจากน้ำหนักของรถ เช่น รถน้ำหนักประมาณ 501 – 750 กิโลกรัม เสียเงินภาษีทั้งหมด 450 บาท รถยนต์น้ำหนัก 751 – 1000 เสียเงินภาษีทั้งหมด 600 บาท เป็นต้น เพียงแค่ตรวจสอบน้ำหนักของรถยนต์ที่คุณเป็นเจ้าของ ก็สามารถทราบอัตราภาษีที่ต้องจ่ายแล้ว

ทะเบียนพื้นขาวตัวหนังสือน้ำเงิน

การต่อภาษีรถยนต์ ประเภททะเบียนพื้นขาว ตัวหนังสือสีน้ำเงิน เป็นการจัดประเภทของรถยนต์ส่วนบุคคล ที่มีจำนวนเกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถตู้ รถยนต์ที่มีที่นั่งสองตอน รถยนต์สามตอน เป็นต้น ซึ่งเป็นรถยนต์ที่เราสามารถพบได้มากในปัจจุบัน เป็นรถยนต์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีครอบครัว หรือ “รถบ้าน” นั่นเอง การคำนวณค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียนหรือต่อภาษีรถนั้นจะคิดจากน้ำหนักของรถที่คุณเป็นเจ้าของ เมื่อทราบน้ำหนักของรถยนต์ที่คุณเป็นเจ้าของ ก็สามารถที่จะชำระค่าธรรมเนียมได้ถูกต้องแล้ว

ในการต่อทะเบียนหรือ ต่อภาษีรถยนต์ ประเภทของป้ายทะเบียนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การคิดค่าธรรมเนียมมีความแตกต่างกันไป โดยวิธีในการคิดค่าธรรมเนียมส่วนใหญ่ ที่มีความนิยมใช้กับในปัจจุบันนี้ ก็คือ การคิดภาษีจากจำนวนซีซีของรถยนต์นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม คุณควรที่จะตรวจสอบรายละเอียดของค่าธรรมเนียมทุกครั้ง เพื่อให้สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างทุกต้องนั่นเอง เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถจ่ายเงินสำหรับการต่อภาษีรถได้อย่างง่ายดายแล้ว