ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ดีอย่างไรและทำไมควรทำ

ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้างประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ดีอย่างไรและทำไมควรทำ

หลายคนที่มีคำถามและไม่เคยทำประกันชั้น1 คงอยากรู้และคงอยากทราบกันว่าจะได้ความคุ้มครองอะไรบ้างคุ้มครองหรือเปล่า หรือแม้แต่คนที่อยากเปลี่ยนประกันจากชั้นต่ำกว่ามาเป็นชั้น 1 ก็คงอยากรู้ว่าเหมือนกันว่าความคุ้มครองนั้นคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปหรือเปล่า แน่นอนว่าทุกคนนั้นต้องคาดหวังกับความคุ้มครองที่เรียกได้ว่าอลังการครอบจักรวาล

บางคนนั้นถึงขั้นคิดไว้เลยว่าหากประกันชั้น 1 แล้วเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่ต้องจ่าย แต่จริงแล้วในการทำประกันชั้น 1 นั้นต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันค่อนข้างสูง แต่ความคุ้มครองก็สูงตาม และโดยส่วนใหญ่คนที่เลือกทำประกันชั้น 1 มักจะเป็นคนที่ออกรถยนต์มาใหม่หรือมีความเสี่ยงในการขับขี่สูงเช่นมือใหม่หัดขับ

หรือที่ยอมจ่ายเบี้ยแพงๆต้องการความคุ้มครองครอบและคลุมทุกด้านในยามเกิดอุบัติเหตุ  และเข้าใจในเรื่องของการประกันรถยนต์ชั้น 1 จริงๆ ซึ่งหากเทียบกันชั้นอื่นๆแล้ว ประกันชั้น1 นั้นคุ้มครองได้ดีกว่าเยอะกว่าที่นี้เรามาดูกันว่าความคุ้มครองของประกันชั้น1 ที่ว่าดีนั้นดีอย่างไรและคุ้มครองมากน้อยแค่ไหน

กรมธรรม์ของประกันชั้น 1 ในส่วนความคุ้มครองบุคคลภายนอก

1.ในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น1 นั้นจะระบุถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกต่อชีวิต,ร่างกาย, และอนามัยของบุคคลภายนอกไว้ดังนี้

กรณีที่บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้เอาประกันเช่น ขับรถไปเฉี่ยวหรือชนจนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทั้งที่ต้องเข้านอนในโรงพยาบาล หรือไม่นอนโรงพยาบาล กรมธรรม์ระบุให้ทางบริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและค่าชดเชยให้ทั้งหมด โดยเป็นการชดใช้และจ่ายค่าสินไหมต่างๆตามจำนวนวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นั้นๆ

2.ในกรมธรรม์กรมธรรม์ประกันรถยนต์ชั้น1 ระบุถึงความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เช่น กรณีอุบัติเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย เช่น ผู้เอาประกันขับไปชนรถคันอื่นบนท้องถนนก่อให้เกิดความเสียหายกับคู่กรณี บริษัทประกันก็จะจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่นค่าซ่อมแซมตามจริงและต้องไม่เกินวงเงินที่เอาประกันไว้

กรมธรรม์ของประกันชั้น 1 ในส่วนของความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

1.ในกรมธรรม์ชั้น 1  ระบุถึงความรับผิดชอบต่อชีวิต, ร่างกายและอนามัยของผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่ รวมถึงผู้โดยสารภายในรถยนต์คันที่เอาประกัน  ซึ่งบริษัทประกันจะรับผิดชอบให้ในส่วนของ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ และค่าสินไหมทดแทนในกรณีทุพพลภาย (พิการ) รวมถึงกรณีเสียชีวิต (จ่ายให้กับทายาท) โดยจะจ่ายตามจำนวนวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

2.ในกรมธรรม์ชั้น 1   ระบุถึงความรับผิดชอบของบริษัทประกันในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ โดยบริษัทประกันจะรับผิดชอบจ่ายและชดเชยค่าซ่อมแซม หรือซ่อมรถกลับมาอยู่สภาพเดิม และรับผิดชอบทั้งตัวรถและอุปกรณ์ในรถ รวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ผู้เอาประกันได้ติดตั้งไว้

( กรณีอุปกรณ์เสริมนอกเหนือจากอุปกรณ์พื้นฐานในรถแต่ละรุ่นต้องมีการแจ้งให้บริษัททราบว่าติดตั้งอะไรเพิ่มเติมและซื้อความคุ้มครองเพิ่ม)

3.กรมธรรม์ชั้น 1   รับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายในกรณีกรณีที่รถยนต์สูญหาย หรือเกิดไฟไหม้ บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้ตามวงเงินที่เอาประกันเต็มจำนวน แต่จะต้องผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอนเพื่อยืนยันได้ว่าการสูญหายหรือไฟไหม้ไม่ได้เกิดจากที่ผู้เอาประกันจงใจทำให้เกิดเหตุเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

โดยจะมีการตรวจสอบจากทางตำรวจและเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกัน เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ (หากรถอยู่ในไฟแนนซ์) ซึ่งจะมีระยะเวลาการตรวจสอบนานพอสมควร ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้เอาประกันไม่ได้สร้างสถานการณ์ทางบริษัทประกันจะรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยให้ตามวงเงินที่ระบุ

อ่านแล้วคงเข้าใจได้ว่าทำไมควรทำประกันชั้น 1